27 Birzhevaya pl.: Voenno-morskoj muzej (Birzha)
Birzhevaya pl.: Voenno-morskoj muzej (Birzha)