49 Universitetskaya nab.: Akademiya hudozhestv
Universitetskaya nab.: Akademiya hudozhestv